Scheepswerven in Krimpen

Krimpen is door zijn ligging te midden van de grote rivieren van oudsher een uitermate geschikte plek voor de scheepsbouw.  Scheepsbouw was dan ook sterk verbonden met het leven van vele Krimpenaren.

De scheepsbouw in Krimpen kent een lange geschiedenis. In elk geval zijn er stukken over een scheepswerf in Krimpen rond 1600, midden in de Tachtigjarige Oorlog toen Krimpen nog welgeteld 40 woningen met 250 inwoners telde.

In 2013 heeft de Historische Kring Krimpen samen met de Kunstkring Krimpen en het Streekmuseum een tentoonstelling georganiseerd over de scheepsbouw in Krimpen.

In de bij de tentoonstelling behorende film zijn beelden te zien van de scheepswerven die in Krimpen waren gevestigd. De scheepswerven Van Duijvendijk, Vermeulen, Otto, Gebr. Buijs en -veruit de grootste- Van der Giessen-de Noord.

Lengte film: circa 20 minuten