Proclaimer

U bent van harte welkom bij ons digitaal Krimpens fotoarchief. Met deze website wil de gemeente Krimpen aan den IJssel voorzien in de behoefte van de inwoners en andere bezoekers waar het gaat om historische informatie over Krimpen aan den IJssel. We hopen dat u kunt vinden wat u zoekt. Bij het bezoeken van deze website en het gebruiken van de foto’s gelden uiteraard een aantal spelregels. Deze vindt u terug in deze proclaimer. Met het bezoeken van deze website verklaart u zich automatisch akkoord met deze proclaimer.

Zorgvuldigheid
Dit fotoarchief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Krimpenaren in samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Uiteraard is getracht alle informatie op deze website zo compleet en juist mogelijk weer te geven. Een volledige garantie daarop kan echter niet worden gegeven. Mocht u onverhoeds onjuiste informatie aantreffen dan vernemen we dat graag van u. Ook als u aanvullende tekstsuggesties of andere wijzigingen heeft dan kunt u deze doorgeven. Gebruikt u hiervoor het reactieformulier.
De gemeente Krimpen aan den IJssel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van de gemeente is ontstaan.

Auteursrecht
Op deze website zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten (“content”) zijn voorbehouden aan de gemeente Krimpen aan den IJssel en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. De meeste afbeeldingen uit de beeldbank zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze uiteraard raadplegen en desgewenst printen. Houdt u er wel rekening mee dat u dit alleen voor persoonlijke doeleinden en/of educatieve toepassingen gebruikt en niet voor commerciële activiteiten. De afbeeldingen mogen niet verveelvoudigd worden zonder toestemming van de gemeente Krimpen aan den IJssel. U kunt hiervoor contact opnemen met ons. Bij gebruik van documenten uit deze website moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen www.krimpeninbeeld.nl de content aanbiedt.
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft alle mogelijke moeite gedaan alle auteurs van de afbeeldingen te achterhalen en toestemming te vragen voor publicatie in het fotoarchief. Dat is bij de meeste gelukt, echter van sommige afbeeldingen is de auteur niet bekend. Berust het auteursrecht van een van deze afbeeldingen bij u? Neem dan contact op.
Indien u herkenbaar op een foto staat en dat niet wilt, kunt u een beroep doen op het portretrecht. Ook hiervoor dient u contact op te nemen. De foto wordt dan binnen 2 werkdagen verwijderd. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de overige rechthebbenden.

Privacy
Om uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft de gemeente  persoonlijke gegevens van u nodig zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Krimpen aan den IJssel zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.