De Hollandsche IJssel: van watersnood tot Algerabrug

De IJssel is naast een schitterend element in het landschap ook een barrière en van tijd tot tijd een bedreiging.

De bedreiging door wateroverlast heeft zijn sporen nagelaten in de polder in de vorm van enkele walen en waaltjes die langs de IJssel binnendijks te vinden zijn. De laatste keer was in 1953 bij de grote watersnoodsramp die ons land toen heeft getroffen. Ook Krimpen werd erdoor getroffen. De Stormpolder liep onder en er voelen vier slachtoffers.

De bereikbaarheid van Krimpen was eeuwenlang afhankelijk van de veerman, eerst met een roeiboot later met een pont.

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog werd er gepleit voor een brug, echter tevergeefs.

De brug kwam er pas in 1958 toen deze kon worden gerealiseerd tegelijk met de stormvloedkering, onderdeel van het Deltaplan. Het Deltaplan was het nationale antwoord op de grote watersnoodramp uit 1953. De stormvloedkering met brug was ook het eerste onderdeel van dit plan dat in 1958 werd gerealiseerd.

Lengte film: circa 22 minuten