Collectie van Campen

Bij haar werk voor de collectie Engelse bleek dat mevrouw Lena Van Campen – de Haij ook zelf een historische waarde volle collectie foto’s in bezit had. Zij is de dochter van mevrouw M. de Haij- de Visser, correspondent van de Havenloods in de jaren 50 en 60, schrijfster van een reeks artikelen in het gemeentelijke voorlichtingsblad de Klinker en ook De straat waarin wij wonen).

In de collectie o.m. foto’s van leerlingen en onderwijzers van de Christelijke Lagere School, van de Christelijke Vrouwen- en meisjesvereniging. (zie www.krimpeninbeeld.nl)

Zoek in de complete fotocollectie